STRONA GŁÓWNA > INFORMATOR INTERESANTA > Wydział Finansowo - Budżetowy

   

Wydział Ochrony Środowiska 
ul. Świdnicka 4,  tel. 74 666-98-16, 74 666-98-15

INFORMATOR INTERESANTA 

Wnioski należy składać w Biurze Podawczym Urzędu Miejskiego, ul. Rynek 1. 

 

 PLIKI DO POBRANIA: 
 1. Oświadczenie o uregulowaniu zobowiązań pieniężnych wynikających z faktu budowy przyłącza kanalizacji sanitarnej
   
 2. Oświadczenie wnioskodawcy, że nie jest przedsiębiorcą
   
 3. Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów
      
 4. Zezwolenie na posiadanie psa rasy uznawanej za agresywną
    
 5. Informacja o znajdujących się na terenie gminy Świebodzice punktach zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny 
   
 6. WNIOSEK
  o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

   
 7. Rozliczenie dotacji celowej na budowę przyłącza do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej
   
 8. WNIOSEK
  o udzielenie dotacji celowej na budowę przyłącza do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej
      

  Wniosek należy składać w Biurze Podawczym Urzędu Miejskiego, ul. Rynek 1. 
     
 9. Wniosek o udzielenie zezwolenia na opróżnienie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych  
   
 10. Wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności na terenie m.st. Świebodzice w zakresie: 
  - ochrony przed bezdomnymi zwierzętami
  - prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt
  - prowadzenie grzebowisk 
  - prowadzenie spalania zwłok zwierzęcych i ich części
   
 11. Wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie chromy przed bezdomnymi zwierzętami na obszarze miasta Świebodzice
   
 12. DEKLARACJA
  o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

   
 13. Oświadczenie o zagospodarowywaniu odpadów ulegających biodegradacji w przydomowych kompostowniach lub biogazowniach rolniczych
   
 14. Opłaty skarbowe
   
 15. WNIOSEK o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
   
 16. OŚWIADCZENIE O POSIADANYM ZBIORNIKU BEZODPŁYWOWYM (SZAMBO) LUB PRZYDOMOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

 

 
 Informacje opracował(a): Anna Żygadło
 Informacje udostępnił(a): Administrator
 Data zamieszczenia:

28.10.2016

strona główna  |  do góry  |

 

BIP Urząd Miejski w Świebodzicach