STRONA GŁÓWNA > INFORMATOR INTERESANTA > Wydział Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami

   

Wydział Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami
ul. Rynek 1, pokój nr 12, tel.: (074) 666-95-26, 666-95-27

INFORMATOR INTERESANTA 

 

 

 1. Informacje ogólne z zakresu gospodarowania nieruchomościami gminnymi
   
 2. Sprzedaż gruntów niezabudowanych w drodze bezprzetargowej.
   
 3. Zbycie w drodze bezprzetargowej gruntów, które zostały zabudowane przez osoby na podstawie pozwolenia na budowę.
    
 4. Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości gminnych.
    
 5. Sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej oddanej w użytkowanie wieczyste jej użytkownikowi wieczystemu.
    
 6. Sprzedaż nieruchomości lokalowych mieszkalnych na rzecz najemcy.
   
 7. Sprzedaż lokalu użytkowego na rzecz najemcy.
   
 8. PODZIAŁ GEODEZYJNY NIERUCHOMOŚCI
  NUMERACJA PORZĄDKOWA NIERUCHOMOŚCI
  NAZEWNICTWO ULIC

   
 9. Renta planistyczna
   
 10. Opłata adiacencka z tytułu podziału nieruchomości
   
 11. Opłata adiacencka z tytułu wybudowania przez Gminę urządzeń infrastruktury
  technicznej

   
 12. Przepisy prawa lokalnego Gminy Świebodzice
     
 13. Wzory dokumentów (PLIKI DO POBRANIA)

 

 

 
 Informacje opracował(a): Anna Żygadło
 Informacje udostępnił(a): Administrator
 Data zamieszczenia:

09.04.2015 

 

strona główna  |  do góry  |

 

BIP Urząd Miejski w Świebodzicach