STRONA GŁÓWNA > ROZWÓJ MIASTA > Ochrona środowiska

   

Ochrona środowiska

ROZWÓJ MIASTA 

 
 

 

PROGRAM USUWANIA WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST 
Z TERENU GMINY ŚWIEBODZICE
ŚWIEBODZICE, PAŹDZIERNIK 2015 R.

 

AKTUALIZACJA PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA ŚWIEBODZICE NA LATA 2015-2018 Z PERSPEKTYWĄ NA LATA 2019-2022


 

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO 
„AKTUALIZACJI PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY ŚWIEBODZICE NA LATA 2015-2018 Z PERSPEKTYWĄ NA LATA 2019-2022” 


 

AKTUALIZACJA PROGRAMU USUWANIA WYROBÓW AZBESTOWYCH
Z TERENU GMINY ŚWIEBODZICE NA LATA 2012-2032


 

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu 
z dnia 7 maja 2012 r.


 

Rejestr podmiotów posiadających zezwolenia w zakresie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie -odbiór nieczystości ciekłych i odpadów komunalnych


 

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO „AKTUALIZACJI PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA ŚWIEBODZICE
NA LATA 2011-2014
Z PERSPEKTYWĄ NA LATA 2015-2018”


 

AKTUALIZACJA PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA ŚWIEBODZICE  NA LATA 2011 – 2014 
Z PERSPEKTYWĄ NA LATA 2015-2018


 

ZAWIADOMIENIE z dnia 24.02.2011
Burmistrz Miasta Świebodzice, że  w publiczne dostępnym wykazie zostało zamieszczone opracowanie ekofizjograficzne do projektów miejscowych obszarów objętych uchwałami...


 

ZAWIADOMIENIE
Burmistrz Miasta Świebodzice, że  zostało wykonane opracowanie ekofizjograficzne do projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obszarów objętych uchwałami ... 


 

AKTUALIZACJA PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA 
DLA MIASTA ŚWIEBODZICE NA LATA 2009-2012 Z PERSPEKTYWĄ NA LATA 2013-2016


 

AKTUALIZACJA PLANU GOSPODARKI ODPADAMI 
DLA MIASTA ŚWIEBODZICE NA LATA 2009-2012 Z PERSPEKTYWĄ NA LATA 2013-2016

 

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU GOSPODARKI ODPADAMI
Gminy Świebodzice w latach 2004 - 2006

 

Informacja o znajdujących się na terenie gminy Świebodzice punktach zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

 

PROGRAM USUWANIA WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST 
Z TERENU MIASTA ŚWIEBODZICE

 

Oświadczenie zgoda na przeniesienie decyzji


 

WNIOSEK O PRZENIESIENIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH NA RZECZ INNEGO PODMIOTU


 

Wykaz szamb bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków z terenu Gminy Świebodzice.


 
Punkt odbioru odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu RTV i AGD
znajduje się na terenie Zakładu Gospodarki Komunalnej przy ul. Srzegomskiej 30 w Świebodzicach.

Zużyty sprzęt jest przyjmowany od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 14:00

 

 

 
 Informacje opracował(a): Anna Żygadło
 Informacje udostępnił(a): Administrator
 Data zamieszczenia:

28.10.2015

 

strona główna  |  do góry  |

 

BIP Urząd Miejski w Świebodzicach