ALTERNATYWNE ŹRÓDŁA ENERGII 
  
 
Alternatywne źródła energii :

W dzisiejszych czasach nie potrafimy wyobrazić sobie dnia bez elektryczności. Energię wykorzystujemy w każdej dziennie życia, dlatego oprócz tradycyjnych metod jej pozyskiwania opracowane zostały nowe innowacyjne metody pozyskiwania energii odnawialnej z źródeł takich jak : woda, wiatr , słońce czy naturalne ciepło Ziemi. Alternatywne źródła energii wykorzystują wiec energię którą daje nam natura i jest to energia odnawialna.

Rodzaje energii odnawialnej :

 • Energia wodna
 • Energia wiatru
 • Energia słoneczna
 • Energia geotermalna

Energia Wiatru - Elektrownie wiatrowe nie emitują żądnych zanieczyszczeń to jeden z najszybciej rozwijających się sektorów energetycznych na świecie. Elektrownie wiatrowe posiadają swoje zalety jak i wady:

Zalety elektrowni wiatrowych to:

 • zaspokojenie rosnących potrzeb energetycznych ludności poprzez rozwój ekologicznie czystej energii,
 • możliwość zasilania miejsc trudno dostępnych,
 • wzrost udziału energii uzyskiwanej ze źródeł odnawialnych w bilansie energetycznym,
 • możliwość aktywizacji terenów słabo zaludnionych lub o ubogich glebach.

Wady elektrowni wiatrowych to:

 • wysokie koszty instalacji,
 • hałas,
 • zmiany w krajobrazie,
 • negatywny wpływ na populacje ptaków na danym terenie.

Energia słoneczna - Promieniowanie słoneczne przetwarzane być może na prąd i ciepło poprzez kolektory słoneczne. Są to urządzenia które wychwytującą energię słoneczną i zamieniają ją na energię cieplną. Kolektory słoneczne zwane są także solarami. Zazwyczaj montuje się je na dachach, ścianie południowej czy tez na specjalnie przygotowanym stelażu na ziemi. Najważniejsze jest aby solary umieszczone były w miejscu gdzie występuje największe promieniowanie słoneczne. Płyta kolektora skierowana powinna być w kierunku południowym pod kątem 45 stopni. Kolektory najczęściej stosowane są do podgrzewania wody użytkowej np. baseny, rzadziej do ogrzewania pomieszczeń.

 

Energia geotermalna - zgromadzona jest w gruntach, skałach i płynach wypełniających pory i szczeliny skalane. Energia ta powstaje we wnętrzu Ziemi. Energetyka geotermalna bazuje na gorących wodach cyrkulujących w przepuszczalnej warstwie skalnej skorupy ziemskiej, występujących poniżej 1000 m. W Polsce wody geotermalne znajdują się pod powierzchnia ok. 80% terytorium. Popularne stają się systemy ogrzewania domów w oparciu o energię geotermalną, tzw. pompy ciepła. Zaletą pomp ciepła jest to, że 75% energii potrzebnej do celów ogrzewczych czerpanych jest bezpłatnie z otoczenia, natomiast pozostałe 25% stanowi prąd elektryczny. Wykazuje to, że pompy ciepła, w chwili obecnej są najtańszymi urządzeniami grzewczymi.

 

 
 

  |  strona główna  |  do góry  |

  Copyright © EKO EDUKACJA w Świebodzicach - wszelkie prawa zastrzeżone
  URZĄD MIEJSKI w Świebodzicach: Wydział Promocji, Informacji i Współpracy z Zagranicą

 
  design by TONER