AKTUALNOŚCI
 
Pestycydy w rolnictwie i żywności – skutki dla zdrowia  
(30.11.2015)

 

Długotrwały kontakt z pestycydami może zwiększać ryzyko wystąpienia wielu groźnych chorób, m.in. nowotworów czy chorób neurologicznych. Dotyczy to zarówno rolników oraz osób mających kontakt z pestycydami w żywności. – wynika na raportu Greenpeace.

Syntetyczne środki ochrony roślin są szeroko stosowane w rolnictwie przemysłowym na całym świecie od lat 50. XX wieku. Ich powszechność i trwałość spowodowały, że pestycyd stały się wszechobecne, co pociąga ze sobą wiele konsekwencji. Ze względu na nasz ciągły kontakt z pestycydami w żywności może to być znaczący problem. 

- Długotrwała ekspozycja na substancje toksyczne, między innymi na niektóre pestycydy, to jeden z istotnych czynników zwiększających ryzyko wystąpienia chorób nowotworowych. (…) Niebezpieczny jest zarówno bezpośredni kontakt w czasie pracy na polach czy w sadach, jak i spożywanie pokarmów z resztkową zawartością pestycydów używanych w okresie wegetacyjnym - mówi prof. dr hab. med. Jacek Jassem, Kierownik Katedry i Kliniki Onkologii i Radioterapii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego i członek Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Onkologicznego. 

Takie wnioski pojawiły się w najnowszym raporcie Greenpeace, „Negatywny wpływ pestycydów na zdrowie. Rosnący problem”. Opracowanie powstało na podstawie światowych badań, które wskazują, że kontakt z pestycydami zwiększa ryzyko wystąpienia alergii, astmy, nowotworów, choroby Parkinsona i Alzheimera, zaburzeń układu hormonalnego, a także powstania wad rozwojowych i chorób dzieci. 

Każdy z nas jest w pewnym stopniu narażony na kontakt z pestycydami. Dotyczy to zarówno osób bezpośrednio pracujących z pestycydami (rolników, pracowników szklarni), jak i osób, które spożywają produkty zawierające pozostałości tych toksycznych substancji.

- Osoby, które produkują naszą żywność, są jednocześnie najbardziej narażone na szkodliwe działanie pestycydów stosowanych na polach, w sadach i w szklarniach. Rolnicy i ich rodziny ponoszą skutki wadliwego systemu przemysłowej produkcji żywności. Ale jego skutki ponosimy także my wszyscy – konsumenci. Nasz raport jednoznacznie wskazuje, że pestycydów nigdy nie można uznać za całkowicie bezpieczne i dla bezpieczeństwa ludzi należy jak najbardziej ograniczyć lub całkowicie wyeliminować je z procesu produkcji żywności - dodaje Katarzyna Jagiełło, koordynatorka kampanii „Rolnictwo ekologiczne" w Greenpeace Polska.
W których produktach spożywczych pestycydów jest najwięcej? Najwyższe stężenia znajdziemy w roślinach strączkowych, zielonych roślinach liściastych oraz w jabłkach czy winogronach. Również zwierzęta gospodarskie mogą kumulować pestycydy, które spożywają wraz z paszą. Na przykład insektycydy i akarycydy, które używane są w produkcji jajek i drobiu do kontroli pasożytów zewnętrznych mogą być wykrywane w jajach. Także mleko i jego przetwory mogą zawierać szkodliwe substancje. 

Raport zwraca szczególną uwagę na kobiety w ciąży i dzieci, które są najbardziej podatne na negatywny wpływ pestycydów. „Ekspozycja na działanie niektórych pestycydów w życiu płodowym może przyczynić się m.in. do powstania poważnych wad, np. opóźnień w rozwoju poznawczym dziecka czy zwiększonego ryzyka zachorowania na białaczki dziecięce. Dotyczy to w szczególności kobiet, które będąc w ciąży pracowały przy opryskach na polu lub w szklarniach, miały długotrwały kontakt z pestycydami w czasie prac ogrodowych lub mieszkają w pobliżu terenów, na których prowadzone są intensywne uprawy.

Pestycydy są też szczególnie niebezpieczne dla zdrowia noworodków i małych dzieci, które w związku z niewielką masą ciała i niższą wydolnością metabolizmu, nie są w stanie pozbyć się toksycznych substancji z organizmu równie szybko, co dorośli. Częstą drogą kontaktu dzieci z pestycydami jest mleko matki, która wystawiona była na jego działanie, lub żywność produkowana w sposób przemysłowy.

Pestycydy w Polsce

W Polsce od wielu lat rośnie zużycie pestycydów i nawozów sztucznych. Według szacunków Greenpeace w porównaniu z innymi krajami Unii Europejskiej w latach 2000–2005 dynamika sprzedaży pestycydów w Polsce była, zaraz po Łotwie, najwyższa w Europie i wyniosła 81 proc.. Trend ten wciąż się utrzymuje – w 2013 roku sprzedano ponad 38 proc. więcej pestycydów niż w roku 2005. 

Biorąc pod uwagę powyższe wnioski Greenpeace wzywa do uwzględnienia w Krajowym planie działania na rzecz ograniczenia ryzyka związanego ze stosowaniem środków ochrony roślin rozwiązań, mających ograniczyć zagrożenia dla zdrowia wynikające z ekspozycji na działanie tych toksycznych substancji. 

Aby to osiągnąć, konieczne jest jak najszybsze ograniczenie, a w dalszej perspektywie wyeliminowanie syntetycznych pestycydów z procesu produkcji żywności. W pierwszej kolejności należy zakazać substancji wykazujących działanie rakotwórcze, mutagenne, toksyczne dla układu rozrodczego i wpływających na układ hormonalny, a także pestycydów neurotoksycznych. – przekonują ekolodzy.

Źródło: www.ekologia.pl

 


 

  |  strona główna  |  do góry  |

  Copyright © EKO EDUKACJA w Świebodzicach - wszelkie prawa zastrzeżone
  URZĄD MIEJSKI w Świebodzicach: Wydział Promocji, Informacji i Współpracy z Zagranicą

 
  design by TONER