RECYKLING W ŚWIEBODZICACH
 
Informacje ogólne

  

Informacja o prowadzonej na terenie Gminy Świebodzice selektywnej zbiórce odpadów opakowaniowych, wielkogabarytowych oraz sprzętu AGD i RTV.

Wprowadzony w 2001 roku Miejski Program Selektywnej Zbiórki Odpadów w chwili obecnej obejmuje całe miasto. Dla gospodarstw jednorodzinnych w zabudowie indywidualnej wprowadzony jest system workowy, natomiast w gospodarstwach domowych o zabudowie wielorodzinnej, rozstawione są gniazda z pojemnikami typu dzwon, pojemniki 1100 litrów, kosze siatkowe oraz pojemniki KP-7, w których gromadzone są odpady z tworzyw sztucznych, makulatury i szkła. Gromadzone w ten sposób odpady zbierane są specjalistycznym sprzętem Zakładu Gospodarki Komunalnej w następujący sposób:

  • pierwszy wtorek miesiąca Osiedle Wilcza Góra, Osiedle Słoneczne, ul. Jeleniogórska oraz pozostała część dzielnicy Pełcznica.
  • drugi wtorek miesiąca ul. Browarowa, Chmielna, M.C. Skłodowskiej, Modrzejewskiej, Metalowców, Wojska Polskiego, Sportowej, Pułaskiego i Kościuszki
  • trzeci wtorek miesiąca cała dzielnica Ciernie

natomiast opróżnianie pojemników oraz koszy siatkowych rozstawionych w tzw. gniazdach na terenach o zabudowie wielorodzinnej dokonuje się za pomocą samochodu wyposażonego w urządzenie hakowe oraz żuraw do załadunku i rozładunku tego typu pojemników.

Zebrane odpady transportowane są do znajdującej się na Składowisku Odpadów w Starym Jaworowie sortowni, podlegają rozsortowaniu i doczyszczeniu, a następnie sprasowaniu w bele, odsprzedawane są firmie zajmującej się dalszym ich zagospodarowaniem.

W celu uzyskania większej sprawności pracy sortowni, w miesiącu czerwcu zakupiono prasę trzy komorową do prasowania wyselekcjonowanych odpadów oraz czynione starania zakupu podnośnika widłowego.
Planowany jest zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów, co jeszcze bardziej poprawi odzyskiwanie odpadów pochodzących z selektywnej zbiórki na terenie Świebodzic.

Ponadto na terenie Zakładu Gospodarki Komunalnej przy ulicy Strzegomskiej w Świebodzicach, od poniedziałku do piątku od godziny 7:00 do 14:00 prowadzony jest punkt odbioru odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu RTV i AGD.

Od wprowadzenia Programu Selektywnej Zbiórki Odpadów zebrano i odsprzedano do dalszego przetworzenia w poszczególnych latach:

Rodzaj surowca

Rok 
2002

Rok
2003

Rok
2004

Rok
2005

Rok
2006

Rok
2007

Rok
2008

Rok
2009 
do końca sierpnia

odpady opakowaniowe
z tworzyw sztucznych

7,46

11,50

22,70

22,64

14,79

20,63

25,68

9,94

odpady z makulatury

4,42

5,80

34,12

16,94

13,24

25,48

21,50

50,82

odpady szklane

4,02

24,60

26,80

20,30

19,79

57,59

28,40

65,84

co stanowi razem:

1. odpadów opakowaniowych z tworzyw sztucznych    -125,40 Mg
2. odpadów z makulatury                                               -121,50 Mg
3. odpadów szklanych                                                    -181,50 Mg

Ogółem na składowisko nie trafiło 428,4 Mg odpadów. 

 

 

 

  |  strona główna  |  do góry  |

  Copyright © EKO EDUKACJA w Świebodzicach - wszelkie prawa zastrzeżone
  URZĄD MIEJSKI w Świebodzicach: Wydział Promocji, Informacji i Współpracy z Zagranicą

 
  design by TONER