AKTUALNOŚCI

Za bary z ortografią
(12.11.2014)


  

Wiesz jak poprawnie napisać gżegżółka, nie straszne ci chaszcze, tętent, pustułka? Lubisz zabawy językiem polskim i chciałbyś sprawdzić swoją znajomość ortografii na tle innych mieszkańców Świebodzic? Jeśli tak, zapraszamy do udziału w III Świebodzickim Dyktandzie o Pióro Burmistrza Miasta, które zostanie zorganizowane 27 listopada w Zespole Szkół Integracyjnych w Cierniach.

III ŚWIEBODZICKIE DYKTANDO
27 listopada 2014

REGULAMIN

 

I. Organizator:

 • Urząd Miejski w Świebodzicach

 • Publiczny Zespół Szkół Integracyjnych w Świebodzicach

II. Zasady uczestnictwa:

1. Uczestnicy piszą dyktando wszyscy razem, oceniani będą natomiast w dwóch grupach wiekowych:

 • Grupa I: młodzież od 13 do 19 lat (uczniowie gimnazjów i szkół średnich) - o przynależności do tej grupy decyduje ważna legitymacja szkolna;

 • Grupa II: dorośli
  W dyktandzie może wziąć udział maksymalnie 50 osób (pod uwagę będzie brana kolejność zgłoszeń).

2. Stopień trudności dyktanda dla wszystkich grup wiekowych jest taki sam.

3. Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest zgłoszenie uczestnictwa drogą mailową (sp6ciernie@wp.pl), osobiście, telefonicznie w sekretariacie Publicznego Zespołu Szkół Integracyjnych w Świebodzicach (ul. Ciernie 30; tel. 74 666 96 35) od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 15.00. Należy podać imię, nazwisko oraz grupę wiekową.

4. Termin składania zgłoszeń mija ostatecznie dnia 24.11.2014 r;

5. Osoby, które nie zgłoszą się w wyznaczonym terminie nie zostaną wpisane na listę uczestników.

6. Uczestnikami dyktanda nie mogą być osoby z wykształceniem polonistycznym oraz studenci polonistyki.

7. Uczestnikami dyktanda nie mogą być osoby spoza Świebodzic.

III. Jury:

Nad przebiegiem konkursu czuwa jury powołane przez Publiczny Zespół Szkół Integracyjnych.

IV. Przebieg konkursu:

1. III ŚWIEBODZICKIE DYKTANDO odbędzie się 27 listopada 2014 r. o godz. 17.00 w Publicznym Zespole Szkół Integracyjnych w Świebodzicach, ul. Ciernie 30.

2. Rejestracja uczestników DYKTANDA rozpocznie się pół godziny przed rozpoczęciem pisania dyktanda (w przypadku uczniów wymagana jest ważna legitymacja szkolna).

3. Podczas pisania tekstu nie wolno korzystać z żadnych pomocy naukowych, porozumiewać się z innymi uczestnikami, opuszczać sali przed zebraniem prac, korzystać z wszelkich urządzeń elektronicznych (telefony komórkowe, notesy, laptopy) oraz słowników itp.; prace będą kodowane, długość tekstu - jedna strona A4.

4. Dyktowanego tekstu nie wolno pisać "literami drukowanymi".

5. Ocenie podlega zarówno ortografia, jak i interpunkcja.

6. Oceniając dyktando przyjmujemy następujące kryteria:

 • Błędy pierwszego stopnia - typowo ortograficzne (h-ch, rz-ż, ó-u, mała i wielka litera na początku wyrazów) - 1 bł. ort.,

 • Błędy drugiego stopnia - pisownia "nie" z różnymi częściami mowy, łączna i rozdzielna pisownia innych wyrazów, błędy fonetyczne, gramatyczne, pisownia cząstek "bym", "byś", "by" z różnymi częściami mowy, pisownia rzeczowników zakończonych w D., C., Msc., na -i, -ii, -ji - 1 bł. ort.,

 • Błędy trzeciego stopnia - literówki, błędy interpunkcyjne - 1 bł. int,

 • Niedokończone i zmienione wyrazy, które mogą zawierać błędy, będą liczone tak jak napisane błędnie.

 • W wynikach decydujące znaczenie mają błędy ortograficzne, w przypadku takiej samej ilości błędów ortograficznych znaczenie ma ilość błędów interpunkcyjnych.

 • Prace sprawdzane są do 20 błędów ortograficznych.

7. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbędzie się tego samego dnia po przerwie i
sprawdzeniu prac konkursowych.

8.Organizatorzy nie zwracają prac uczestnikom, są one do wglądu po konkursie;

V. Nagrody:

1. W każdej grupie wiekowej dla trzech pierwszych miejsc zostaną przyznane nagrody ufundowane przez Urząd Miejski w Świebodzicach.

2. Osoba, która zrobi najmniej błędów w danej grupie wiekowej otrzyma Pióro Burmistrza Miasta Świebodzice.

Wszelkich informacji na temat dyktanda udzielają Jolanta Bieniasz i Justyna Gąsior pod numerem telefonu w sekretariacie Publicznego Zespołu Szkół Integracyjnych (tel. 74 666 96 35)


Tomasz Merchut
p. o. Rzecznika prasowego
Urzędu Miejskiego
w Świebodzicach

 


do góry  |