AKTUALNOŚCI

Świebodzice i SUDETY 2030 
(04.10.2017)

A A A

 

  

Nasza gmina włączy się do prac nad strategią rozwoju społeczno- gospodarczego południowej części Dolnego Śląska. Powstanie dokument pod nazwą "SUDETY 2030", który będzie opisywał problemy i niekorzystne zjawiska, z jakimi boryka się nasz region.

W obecnej i następnej perspektywie finansowej UE Dolny Śląsk otrzyma znacznie mniej środków, ponieważ statystycznie w dokumentach Unii cały Dolny Śląsk jest zbyt zamożnym regionem. W tej sytuacji samorządy biedniejszych subregionów południa Dolnego Śląska nie otrzymają wsparcia mimo, że akurat te obszary tej pomocy najbardziej potrzebują.

Jedyną i ostatnią szansą na modernizację i rozwój jest stworzenie wspólnego programu na wzór Aglomeracji Wałbrzyskiej lub Polski Wschodniej, dzięki czemu możliwe będzie skuteczne ubieganie się o finansowanie projektów z budżetu państwa i Unii Europejskiej.

Stąd przystąpienie do prac nad strategią rozwoju społeczno - gospodarczego południowej części Dolnego Śląska. Będzie ona wyznaczać najważniejsze działania, których realizacji pozwoli zmniejszyć olbrzymie dysproporcje w rozwoju gospodarczym i społecznym pomiędzy częścią północną, a południową naszego województwa.

- Wierzę, że ten dokument przyczyni się do zauważenie problemów, z którymi gminy takie jak Świebodzice, borykają się każdego dnia. Ponadto strategia będzie kompleksową odpowiedzią na dotychczasowe błędy transformacji, jak i stojące przed naszymi gminami wyzwania – podkreśla burmistrz Bogdan Kożuchowicz.

Strategia „SUDETY 2030” stanie się załącznikiem do nowej Strategii Dolnego Śląska do 2030. Tylko wspólne działanie wszystkich ok. 96 gmin - subregionu wałbrzyskiego i jeleniogórskiego - pozwolą na zrealizowanie tego planu.

 

Agnieszka Bielawska-Pękala
Rzecznik prasowy UM
w Świebodzicach

  

 


do góry  |