AKTUALNOŚCI

Nowe mieszkania komunalne w Świebodzicach
(25.10.2018)

A A A

 

  

Co najmniej 25 mieszkań komunalnych powstanie w Świebodzicach. W środę 24 października burmistrz Bogdan Kożuchowicz oraz Elżbieta Krzan prezes Spółdzielni Mieszkaniowej w Świebodzicach podpisali list intencyjny. To bardzo dobra wiadomość dla mieszkańców zwłaszcza tych, którzy byliby zainteresowani nowymi mieszkaniami.

 

W związku z uruchomieniem rządowego programu (chodzi o Społeczne Budownictwo Czynszowe w ramach Narodowego Programu Mieszkaniowego), pojawiły się możliwości realizacji inwestycji mieszkaniowych przez spółdzielnie mieszkaniowe. I to stworzyło atrakcyjne warunki ku temu, aby spółdzielnia mogła budować mieszkania czynszowe. A miasto w tym uczestniczyć.

- W przyszłorocznym budżecie oraz Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy mamy zagwarantowane, że docelowo powstanie 25 mieszkań komunalnych. Rocznie będziemy na to przeznaczać 1 mln złotych– mówi burmistrz Bogdan Kożuchowicz.

- Jestem bardzo zadowolona, że porozumieliśmy się w tak ważnym temacie, jakim jest mieszkaniowe budownictwo czynszowe – mówi Prezes Spółdzielni Elżbieta Krzan. - Podpisane umowy pomiędzy gminą a SM otwiera drogę do rozpoczęcia planowanego przedsięwzięcia inwestycyjno-budowlanego.

I to nie jest koniec pozytywnych informacji dla mieszkańców, zwłaszcza Osiedla Piastowskiego.

Burmistrz Bogdan Kożuchowicz podpisał zarządzenie obniżające budynkom mieszkalnym niemal 5–krotnie opłatę za tzw. wody opadowe, do poziomu 1 zł/m3. Należy nadmienić, że jednocześnie zostały zniesione różnice w traktowaniu mieszkańców poszczególnych zasobów miasta i w przypadku kiedy opłata zacznie obowiązywać, to dla wszystkich Świebodziczan sposób jest naliczenia będzie jednakowy, tj. naliczenie będzie obowiązywało jedynie od powierzchni dachu.

Agnieszka Bielawska-Pękala
Rzecznik prasowy UM
w Świebodzicach

  


do góry  |