Dzisiaj jest: r. Imieniny:

MAPA STRONY PRZEJDŹ DO TREŚCI bip
Klawiatura z myszką
E-Urząd
Zdjęcie urzędu
Miasto i Gmina
Zdjęcie z lotu ptaka na tereny inwestycyjne
Inwestycje
Zdjęcie murów
Turystyka

Aktualności

logo: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu

Usuwanie azbestu - nabór wniosków

Opublikowano: 10-06-2021
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu ogłosił konkursowy tryb naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć polegających na usuwaniu wyrobów zawierających azbest, w ramach którego Gmina Świebodzice ma możliwość ubiegania się o środki finansowe na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu nieruchomości znajdujących się na jej obszarze.
W związku z powyższym Gmina Świebodzice planuje wystąpić o dofinansowanie zadania w imieniu wszystkich zainteresowanych mieszkańców i przedsiębiorców, którzy posiadają na swojej posesji wyroby zawierające azbest i są ujęci w inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Świebodzice. Kosztami kwalifikowanymi zadania tzn. takimi, na które można uzyskać dofinansowanie są koszty dotyczące prac: demontażu, transportu, zbierania i unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest.
Wydatki związane z zakupem i montażem nowych pokryć leżą po stronie właściciela nieruchomości. W przypadku wniosku złożonego przez przedsiębiorcę, koniecznym jest załączenie stosownej informacji na temat otrzymanej, bądź nie pomocy publicznej.
W związku z powyższym ogłaszam wstępny nabór wniosków o udzielenie dotacji na zadanie polegające na unieszkodliwianiu wyrobów zawierających azbest.
Deklarację o przystąpieniu do programu usuwania azbestu należy złożyć w terminie do 22 czerwca 2021  r.  
Deklarację można złożyć w Biurze Obsługi Klienta przy ul. Stefana Żeromskiego 27 oraz z punkcie informacyjnym (Ratusz) ul. Rynek 1 w Świebodzicach. 
Przedmiotowe deklaracje można również złożyć poprzez:
e -mail ogólny: swiebodzice@swiebodzice.pl
e PUAP : (posiadając konto na www.epuap.gov.pl można korzystać z elektronicznych usług, wysyłając wnioski do urzędu, podpisując je kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym)
platforma e-urząd: https://eurzad.swiebodzice.pl/ (wymagane jest posiadanie profilu zaufanego)
 
UWAGA


Program realizowany będzie po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku Gminy Świebodzice o dofinansowanie zadania z zakresu usuwania wyrobów zawierających azbest przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. W przypadku, gdy wniosek Gminy Świebodzice nie zostanie zakwalifikowany do realizacji, zadanie nie będzie realizowane.
 
Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami, Ochrony Środowiska i Zagospodarowania Przestrzennego pod numerem tel. 74 666 98 15.

 

Ikona odtDeklaracja przystąpienia do programu usuwania wyrobów zawierających azbest , plik: Rozszerzenie: odt, Rozmiar: [9.95 KB]

Ikona pdfDeklaracja przystąpienia do programu usuwania wyrobów zawierających azbest , plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [558.67 KB]

Autor: Wydział GNZ

Liczba wyświetleń: 98

Powrót