Dzisiaj jest: r. Imieniny:

MAPA STRONY POWIĘKSZ ZMNIEJSZ KONTRAST bip
E-urząd
E-Urząd
Poradnik klienta
Poradnik klienta
Gospodarka komunalna
Gospodarka komunalna
Pomoc społeczna
Pomoc społeczna
Zapytaj Burmistrza
Zapytaj Burmistrza
Dokumenty
Ważne Dokumenty
Komunikacja miejska
Komunikacja Miejska
Oświata
Dokumenty
Organizacje pozarządowe
Film promocyjny
TV Internetowa, Film promocyjny
Fotogaleria
Fotogaleria
fundusze unijne
Fundusze Unijne i Krajowe
Aglomeracja
Aglomeracja Wałbrzyska
Teczka
Firmy i instytucje
Archiwum
Strona ARCHIWALNA

Aktualności

Zdjęcie Artykułu

Walne Zgromadzenie Miejskiej Spółki Wodnej

Opublikowano: 12-03-2019
W imieniu Zarządu Miejskiej Spółki Wodnej w Świebodzicach zapraszamy rolników na Walne Zgromadzenie Miejskiej Spółki Wodnej w Świebodzicach, które odbędzie się w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Świebodzicach, Rynek 1, w dniu 14 marca 2019 r. o godz. 14:00 wg następującego porządku obrad:

 

PORZĄDEK OBRAD
Walnego Zgromadzenia Miejskiej Spółki Wodnej
w Świebodzicach w dniu 14 marca 2019 r.

 

Część   Pierwsza:

SPRAWY   REGULAMINOWE

 1. Otwarcie zebrania i powitanie.
 • 2 Wybór Przewodniczącego zebrania i protokolanta.
 • 3 Zgłaszanie uwag i poprawek do przedłożonego porządku obrad.
 • 4 Zatwierdzenie porządku obrad.
 • 5 Przedstawienie Protokołu z Walnego Zgromadzenia MSW z dnia 22 lutego 2018 r. i złożenie Sprawozdania z działalności Zarządu za 2018 r.
 • 6 Sprawozdanie z działalności finansowej Miejskiej Spółki Wodnej za 2018 r.
 • 7 Dyskusja i zapytania do przedłożonych sprawozdań i Protokołu z dnia 22.02.2018 r.
 • 8 Udzielenie absolutorium Zarządowi Miejskiej Spółki Wodnej w Świebodzicach za 2018 r..

Część Druga:

OBRADY

 1. Przyjęcie planu pracy i określenie potrzeb na 2019 r.
 2. Podjęcie Uchwał:

- w sprawie ustalenia wysokości składki członkowskiej od 1 ha fizycznego na 2019 r.

Część Trzecia;

 1. Przyjęcie wniosków i zapytań.
 2. Odpowiedzi na wnioski i zapytania.
 3. Sprawy różne.

Część Czwarta:

 1. Wystąpienia zaproszonych gości.
 2. Zakończenie obrad.                                                          
Autor: Wydział PS

Liczba wyświetleń: 588

Powrót